Hjem Engelsk versjon
ØKOTURISME

Norsk økoturismebedrifter er ansvarlige reiselivsbedrifter som følger strenge miljøprinsipper med minst mulig påvirkning av natur, kultur og miljø. Økoturismebedrifter tilbyr naturbaserte opplevelser, bidrar aktivt til natur- og kulturvern, er opptatt av stedets og lokalbefolkningens historie og bidrar positivt i lokalsamfunnet samt skaper møteplasser. Økoturismebedrifter tilbyr aktiviteter i små grupper og tilbyr opplevelser som inneholder et læringskonsept der gjestene får kunnskap om natur, miljø og lokal kultur.

En egen norsk økoturisme definisjon

Norsk økoturismes definisjon og prinsipper bygger på internasjonale prinsipper for økoturisme og ivaretar internasjonale mål for økoturisme anbefalt av FN og Den Internasjonale Økoturismeforeningen. Samtidig har norsk naturbrukstradisjon, vår reiselivsstruktur og våre miljøutfordringer fått satt rammene for økoturisme i Norge
         
En norsk økoturismebedrift er:

  1. natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
  2. bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
  3. Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
  4. bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
  5. bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
  6. stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
  7. tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Godkjent Norsk Økoturismebedrifter:

Lofoten Kajakk, Jann Engstad
Kabelvåg www.lofoten-aktiv.no Tlf: 99 23 11 00

Alaskan Husky Tours, Ketil og Evelyn Reitan
Os i Østerdalen www.huskytour.no Tlf: 95 16 98 48

Høve Støtt, Pål K. Medhus,
Geilo www.hovestott.no Tlf: 32 09 14 10

Svalbard Villmarkssenter, Berit og Karl Våtvik
Longyearbyen www.svalbardvillmarkssenter.no Tlf: 79 02 17 00

Ypsøy Kystgard, Monica og Vigleik Ypsøy
Rossland utenfor Bergen www.kystgard.no  Tlf: 95 06 11 91

Matsafari, Arne Hatløy
Stavanger og omegn, www.matsafari.no/ Tlf: 90 88 43 54

Turgleder, Liv Engholm og Thomas S. Nilsen
Rena i Østerdalen, www.turgleder.com Tlf 90 85 55 56 / 91 16 73 03

Hardangervidda Fjellguiding, Turid Lindseth
Geilo, www.fjellguiding.no  Tlf: 97 54 18 60 

Spydspissen Villmarkssenter, Oddvar Olsen, Karin Wiik
Rendalen i Hedmark , www.spydspissen.no Tlf. 94838802/9054863

Bjåen Fjellstove, Ragnhild Bjåen
Setesdal , www.bjaen.no Tlf. 97155908

Romsdal Aktiv: www.romsdalaktiv.com

Herdalssetra: www.herdalsetra.no

EkkerøyFeriehus: www.ekkeroy.net

Kajakkursbent


Husene sett fra sjoen


kajakker


pa tur

Havnomadens Kajakksenter© - Kontakt: bent@havnomaden.no - Tel: + 47 90727161 - Foto: Bent Skauen & Ole Tolstad